Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Pakalpojuma apraksts

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu)
2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933. (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums - docveidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Attīstības nodaļas zemes ierīkotāja – teritorijas plānotāja Jāņa Strēļa, tālruni 63976401, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 darba dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933