Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Pakalpojuma nosaukums

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Pakalpojuma apraksts

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu)
2. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

3. Pa pastu - Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933. (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums - docVeidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums

Likums "Par autoceļiem"

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Attīstības nodaļas zemes ierīkotāja – teritorijas plānotāja Jāņa Strēļa, tālruni 63976401, e-pasts: 

Pakalpojuma saņemšana

Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas pašvaldībā, lai parakstītu līgumu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nav noteikts

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933