Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Svētku pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā

Pakalpojuma nosaukums

Svētku pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma apraksts – Pabalstu tiesības kopīgi saņemt ir personām, kuras vienā laulībā, kas reģistrēta valsts civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādē, nodzīvojušas 50, 55, 60, 65, 70 vai 75 gadus un Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušas vismaz gadu pirms jubilejas dienas. Pabalsta pieprasīšanai persona vēršas Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pabalsta apmērs ir:

  • 50 gadu (Zelta kāzu) jubilejā – 150 euro;
  • 55 gadu (Smaragda kāzu) jubilejā – 175 euro;
  • 60 gadu (Dimanta kāzu) jubilejā – 200 euro;
  • 65 gadu (Saules kāzu) jubilejā – 225 euro;
  • 70 gadu (Briljanta kāzu) jubilejā –250 euro;
  • 75 gadu (Zīda kāzu) jubilejā – 275 euro.

Pabalstu piešķir un tā pasniegšanu organizē kāzu jubilejas dienā vai pēc tās.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu.
2. Klātienē – Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā,  Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums (veidne)

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Elga Kaļķe, , 63976409

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933