Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Svētku pabalsts politiski represētajām personām, Nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem

Pakalpojuma nosaukums

Svētku pabalsts politiski represētajām personām, Nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kurai piešķirts Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Otrā pasaules kara dalībnieka statuss. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā – sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (novembrī) vai – Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu (maijā). Pabalsta apmērs ir 100 euro.

Pakalpojuma pieprasīšana

1.Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu.

2.Klātienē – Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads.

3.Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē – „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē – „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē – Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē – „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē – „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums

2. Uzrādīt Politiski represētās personas vai Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka, vai Otrā pasaules kara dalībnieka apliecību.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel. 63976766, e-pasts –

• Bārbelē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel. 63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka-Briede, tel. 63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel. 65152805, e-pasts –

• Kurmenē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933