Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī trūcīgai vai maznodrošinātai personai līdz 24 gadu vecumam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē pilna laika klātienes apmācību veidā. Pabalsta apmērs  ir 50  euro mācību gadā. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads.

3. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē – „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē – „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē – Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē – „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē – „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

doc1. Iesniegums

2. Izziņa no izglītības iestādes

3. Aizbildņiem uzrādīt bāriņtiesas lēmumu

4. Trūcīgas un maznodrošinātas personas uzrāda izziņu

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5 „Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel. 63976766, e-pasts –

• Bārbelē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel. 63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka-Briede, tel. 63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel. 65152805, e-pasts –

• Kurmenē – sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel. 65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933