Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršana

Pakalpojuma nosaukums

Klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršana

Pakalpojuma apraksts

Vecumnieku novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršanu Vecumnieku novada administratīvās teritorijas robežās.

Pakalpojuma saņēmēji

Fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanas vieta un norise

Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas un aprūpes norise:

1. Iedzīvotājs sniedz informāciju par klaiņojoša vai bezsaimnieka dzīvnieka atrašanās vietu:
- zvanot uz Vecumnieku pašvaldības Sabiedriskās kārtības nodaļas tālruni +37125477131 jebkurā diennakts laikā vai klātienē informējot Sabiedriskās kārtības nodaļas dežurējošo darbinieku.
- rakstiski informējot Vecumnieku novada pašvaldību. 2. Dzīvnieku ķērājs dodas uz norādīto dzīvnieka atrašanās rajonu, dzīvnieks tiek meklēts un pēc iespējas notverts - visu diennakti. 3. Dzīvnieks tiek nogādāts dzīvnieku patversmē. 4. Ja dzīvnieks ir neārstējami slims, pēc veterinārārsta slēdziena dzīvnieks var tikt eitanazēts. 5. Patversmē dzīvnieks tiek turēts 14 dienas. 6. 14 dienu laikā dzīvnieku vai nu atdod tā īpašniekam, tam meklē jaunu īpašnieku vai to patur patversmē un turpina meklēt šim dzīvniekam jaunas mājas.
Ja atrodas tā esošais īpašnieks, dzīvnieku var atgūt arī pirms 14 dienu termiņa.

Sava dzīvnieka izņemšanai no patversmes:
1) Jāuzrāda vakcinācijas apliecība, ja tāda ir;
2) Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
3) Jāuzrāda dzīvnieka izcelsmes dokumenti, ja tādi ir;

4) Jāuzrāda pašvaldības pilnvarotas personas sastādītā administratīvā pārkāpuma protokola kopija, kur fiksēts normatīvajos aktos noteikto mājdzīvnieka labturības vai reģistrēšanas pienākumu pārkāpums
5) Dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu un dzīvnieku patversmes cenrādi sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.
7. Patversme pieņem apmeklētājus no plkst. 11.00 - 17.00  no otrdienas līdz svētdienai; tālrunis +37124422440, e-pasts 

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

·Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940

·Veterinārmedicīnas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436

·MK 04.04.2006. not. Nr.266 Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai https://likumi.lv/doc.php?id=132534

·MK 02.10.2012. not. Nr.678 Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības https://likumi.lv/doc.php?id=251869

·Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss https://likumi.lv/doc.php?id=89648

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdz izķeršanai

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933