Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts daļējai medicīnisko pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts daļējai medicīnisko pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma, zobu ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c. izdevumu apmaksai) tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 50%  vai 60% no valstī noteiktās minimālās algas un kuri iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu, un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas ģimenes/personas statusa noteikšanai), un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai

Pakalpojuma pieprasīšana

Pa epastu - ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Ieņēmumu apliecinoši dokumenti

3. Dokumenti, kas pierāda medicīnisko pakalpojumu izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē, vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933