Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts daļējai medicīnisko pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts daļējai medicīnisko pakalpojumu apmaksai

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma, zobu ārstēšanai un protezēšanai, briļļu iegādei u.c. izdevumu apmaksai) līdz 145,00 euro apmērā gadā katram mājsaimniecības loceklim ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurai noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un līdz 75,00 euro apmērā gadā katram mājsaimniecības loceklim, kur mājsaimniecībai noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Pakalpojuma pieprasīšana

Pa epastu - ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Ieņēmumu apliecinoši dokumenti

3. Dokumenti, kas pierāda medicīnisko pakalpojumu izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē, vai pārskaitot pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933