Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir mājsaimniecībai, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Dzīvokļa pabalsts ietver komunālo maksājumu pabalstu un kurināmā iegādi. Mājsaimniecībai tiek piešķirts viens no pabalsta veidiem.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē -

1. Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

2. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Apliecinājums par atbilstību kādai no mērķa grupām, kurai pienākas dzīvokļa pabalsts

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, spēkā no 01.01.2003.

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālā darba organizatore Daina Caune, tel.63976766, e-pasts –

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē, vai pārskaitot komunālo pakalpojumu sniedzējam

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sociālais dienests mēneša laikā izvērtē iesniegumu un pieņem lēmumu.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933