Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsts audžuģimenēm

Pakalpojuma nosaukums

Pabalsts audžuģimenēm

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu pieprasa par bērniem, kuri ievietoti audžuģimenēs.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Bāriņtiesas lēmums, par bērna ievietošanu audžuģimenē

2. Pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji noslēgts līgums par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Vecumnieku struktūrvienības vadītāja Ina Jankeviča, tel.63976766; epasts-

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pēc savstarpējā līguma noslēgšanas starp pašvaldību un audžu ģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933