Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

Pakalpojuma apraksts

Maznodrošinātas ģimenes vai personas statuss Vecumnieku apvienībā tiek noteikts ģimenēm vai personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes vai personas locekli nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālas darba algas valstī

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē -

1. Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

2. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov.

3. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Sociālajā dienestā jāuzrāda: personas pase; bērniem - dzimšanas apliecības.

Sociālajā dienestā jāiesniedz (oriģināli):

1.docxIesniegums

2.Lai saņemtu maznodrošinātas personas statusu, klients

vai viņa pilnvarota persona iesniedz Sociālajam

dienestam iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās

risināšanas veidu un aizpilda noteikta parauga

iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz izziņas,

kas nepieciešamas ienākumu un materiālā

stāvokļa novērtēšanai. Materiālais stāvoklis

maznodrošinātas personas statusa piešķiršanai tiek

vērtēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka

kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona

atzīstama par trūcīgu.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos –  sociālā darbiniece Daina Caune, tel.63976766, e-pasts

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts –

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts –

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Vallē – sociālā darbiniece Ilze Sauliča, tel.65152805, e-pasts –

• Kurmenē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.65152694, e-pasts –

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē -

Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Bauskas nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Bauskas nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Bauskas nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Bauskas nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Bauskas nov.

2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

3. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu:

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesniegumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiek izskatīti 10 darba dienu laikā

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933