Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti, transporta izdevumu kompensēšanai

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti, transporta izdevumu kompensēšanai

Pakalpojuma apraksts

Pabalstu ir tiesības saņemt personas ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ārstniecības iestādes apmeklējumam.  Pabalsta apmērs ir 75 euro gadā. Pabalsta apmērs nieru dialīzes un onkoloģijas pacientiem ir 150  euro gadā.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Sociālajā dienestā – Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs:

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov.

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov.

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov.

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov.

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „ Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, apstiprināti 22.05.2019. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

• Vecumniekos – sociālais darbinieks Daina Caune, tel.63976766, e-pasts 

• Bārbelē - sociālās palīdzības organizatore Sandra Dreijere, tel.63946936, e-pasts 

• Stelpē – sociālā darbiniece Sarmīte Jukone, tel.63945076, e-pasts 

• Skaistkalnē – sociālā darbiniece Nita Kinaucka Briede, tel.63933207, e-pasts –

• Kurmenē - sociālais darbinieks Nita Kinaucka - Briede; tel. 27877075, e-pasts -

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksājot skaidrā naudā kasē

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933