Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības atbalsts audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei

Pakalpojuma apraksts

Pabalsta apmēri:

1.Pabalsts bērna uzturam mēnesī, tiek piešķirts 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas.

2.Vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek piešķirts 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas katram bērnam. Minētā pabalsta vietā var tikt izsniegts apģērbs, apavi un citas līdzvērtīgas bērnam nepieciešamās lietas, atbilstoši bērna vecumam.

Pakalpojuma pieprasīšana

1.    Atlīdzību izmaksā pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un Ministru kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžu ģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē.

2.    Pašvaldība sagatavo Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē. Līgumā tiek atrunāta pabalsta izmaksas kārtība, termiņš u.c nosacījumi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „ Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”, apstiprināti 24.03.2010. ar Vecumnieku novada Domes sēdes lēmumu.

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča, telefons 63976733, 20219567, e-pasts-

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu. 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933