Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Administrācija

Attīstības-plānošanas nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja - projektu vadītāja Dace Šileika

63920596

Projektu koordinatore (koordinē uzņēmējdarbības attīstību novadā) Alīna Žukauska

63920596

Zemes ierīkotājs/ teritorijas plānotājs

Otrdienās 8.00-17.00

Jānis Strēlis

63976401

Nekustamā īpašuma speciāliste Ligita Vasermane

63960526

Lauku attīstības konsultante Anita Smilškalne

26330808

Lauku attīstības konsultants Kristaps Stallīts

20267734

Tūrisma informācijas konsultante

Aira Odinga

22026494


Dzimtsarakstu nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītāja

Pirmdienās 9.00-17.00
Trešdienās 9.00-19.00
Ceturtdienās 9.00-17.00
Piektdienās 9.00-14.00
Elga Kaļķe

63976409

 


Finanšu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja/ budžeta ekonomiste Gita Skribāne

63976208

Galvenā grāmatvede Maruta Zālīte

63960525

Vecākā grāmatvede Sandra Zadovska

63920591

Grāmatvede Iveta Smilškalne

63920590

Grāmatvede Dzidra Neimane

63976575

Ekonomiste/ grāmatvede Zanda Balcere

63976575

Vecākā kasiere Nora Melgaile

63976408

Nodokļu inspektore Brigita Reinvalde

63976576


Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Vija Beļūna

63976787

26669550


Kancelejas nodaļa

Amats Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītājs/ jurists Arvīds Zvirbulis

63920592

26441918

Sekretāre-lietvede Aija Narbute

63976100

Sekretāre - lietvede 
(Vecumnieku VPVKAC)

Vija Eiduka

63976734

 

Domes sekretāre Līga Krēmere

63920593

Juriste (iepirkumu speciāliste) Inese Kampa

63920589

Juriste Elīza Viļuma

63976485

Vecākais datortīkla administrators Agris Rāgs

63920588

22020640

Datortehniķis Lauris Dātavs

63920588

22022370

Datu aizsardzības speciālists

Baiba Skuja

63933323


Sabiedriskās kārtības nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds
Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 10.00-12.00

Edgars Polis

63920587

29157005

Inspektors Andris Caune

63920587

25477131

Kārtībnieks Edgars Ozols

63920587

25477131

 

Kārtībnieks Māris Cēnis

63920587

25477131

Kārtībnieks Aivars Šileika

63920587

25477131

Kārtībnieks Aldis Salmiņš

25477131

Kārtībnieks  Māris Kļaviņš

63920587

25477131


Sabiedrisko attiecību nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts
Nodaļas vadītāja Ieva Pankrate

22024545

Sabiedrisko attiecību speciāliste  Alise Barkauska

25639392

Redaktore

Alise Dreimane 25713450

Datoroperators Oļegs Dubčenoks

26036363

 

Saimniecības nodaļa

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Nodaļas vadītājs

Pirmdienās 8.00-12.00

Aivars Petruševics

63976768

29464887

Darba aizsardzības speciālists Māris Plēsnieks

29481688

Enerģētiķis Pēteris Briedis

29650545

Būvdarbu vadītājs - tāmētājs Jānis Mazurs

28373608

Iniciatīvu un aktivitāšu atbalsts

 

Jaunatnes lietu speciāliste

 

 Kristīne Pačkajeva

22011848

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933