Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuālais

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, no šī gada 13.marta līdz 2020. gada 12.maijam Sociālā dienesta darbība tiek organizēta citādā režīmā kā tas parasti ierasts. Sociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva un rosīga, neraugoties uz to, ka strādājam aiz slēgtām durvīm. Kādam var šķist, ka ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies bet gluži pretēji, darbinieki strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus.

Sociālā dienesta darbs nav apstājies, gluži pretēji, ņemot vērā esošo situāciju, tas ir daudz saspringtāks, intensīvāks un sarežģītāks, jo klientu apkalpošana pamatā notiek attālināti. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās. Sociālais dienests turpina veikt ikdienas pienākumus attālināti, sazinoties gan ar ģimenēm, kuras ir Sociālā dienesta redzeslokā, gan ar vientuļajiem, gados vecajiem senioriem.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, no šī gada 13.marta līdz 2020. gada 14.aprīlim Sociālais dienesta darbība tiek organizēta sekojoši:

Bauskas novada Ceraukstes pagasta atpūtas kompleksā “Rožamalas” 15. janvārī norisināsies projekta “SocQuality” noslēguma konference “Sociālo pakalpojumu un iekļaušanas pasākumu kvalitāte reģionos - iespējas un izaicinājumi”.

Lai informētu sabiedrību par valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām, Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus par paliatīvo aprūpi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

No šā gada 1. janvāra sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk – sociālā rehabilitācija) Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra)  tiks piešķirti un  sniegti saskaņā ar Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumiem Nr.578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” (turpmāk – noteikumi).

Šodien, 23. decembrī, pansionāta “Atvasara” iemītniekus priecēja Ziemassvētku ieskandināšanas pasākums, kurā bija gan koncerts, gan dejas, gan sirsnīgas sarunas.

Labklājības ministrija veic aptauju par personu ar invaliditāti iesaistīšanos sportā un sportiskās/fiziskās aktivitātēs, aptauja būs pieejama līdz 2019.gada septembra beigām.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 6.punkts nosaka, ka pašvaldības Sociālā dienesta uzdevums ir “administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai”, tādēļ Sociālais dienests sniedz informāciju par budžeta līdzekļu izlietojumu  un darbību 2018.gadā.

Iemesli tam, kādēļ cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ir nonākuši ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ir dažādi. Lai institūcijās nonākošo personu skaits mazinātos, Latvijā šiem cilvēkiem tiek attīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, kā arī ir izveidotas dažādas prasmju apmācību programmas. Tomēr izšķiroša loma viņu tālākajā integrācijā ir arī darba devējiem, kuri var dot iespēju sevi pierādīt cilvēkiem ar GRT, ļaujot viņiem sniegt savu pienesumu darba tirgū, dzīvojot pilnvērtīgi un patstāvīgi. 

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933