Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Kontakti

Amats

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Sociālā dienesta vadītāja

Pirmdienās 9:00-12:30

Ina Jankeviča

63976733

20219567

Sekretāre-lietvede

Darba dienās 8:00-17:00

Vija Eiduka

63976733

Sekretāre-lietvede

Sanita Igaune

prombūtnē

-

Sociālā darbiniece

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Daina Caune

63976766

20217947

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Jana Veide

63976735

27477999

 

Sociālais pedagogs

Vecumnieku vidusskolā un sākumskolā

 

Renārs Sprancis

63976735

Sociālais pedagogs

Misas vidusskolai

Valles vidusskolai

Stelpes pamatskolai

Gunta Drezova

63976735

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17.00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Līga Jankovska

63976735

22011107

Novada Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija pagastu pārvaldēs

Pārvalde

Pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds Tālrunis, e-pasts

Stelpes pagasta pārvalde

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Sarmīte Jukone

63920597

26377549

Bārbeles pagasta pārvalde

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Sandra Dreijere

63920595

26677630

Skaistkalnes pagasta pārvalde

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Nita Kinaucka - Briede

63933207

27877075

Valles pagasta pārvalde

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

Ilze Sauliča

65152805

29178130

Kurmenes pagasta pārvalde

Pirmdienās 8:00-12:00

Otrdienās 13:30-17:00

Trešdienās 8:00-12:00

Piektdienās 8:00-11:00

65152694

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933