Lapas karte

Youtube

Facebook

Draugiem

Apstiprināts "Veselības veicināšanas pasākumu plāns Vecumnieku novadā 2016. - 2020. gadam"

Liela loma iedzīvotāju veselības saglabāšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā ir pašvaldībai kā sabiedrībai vistuvāk esošajai valsts pārvaldes institūcijai. Tieši pašvaldības vislabāk pārzina savu iedzīvotāju veselības stāvokli, esošās problēmas un vajadzības, kā arī zina savas iespējas un resursus palīdzības nodrošināšanai.

Likums par "Par pašvaldībām" 15. panta 6. daļa nosaka, ka pašvaldības viena no funkcijām ir "nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu". Lai sekmētu "Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2016. - 2020. gadam" izvirzīto mērķu īstenošanu, 2016. gada 27. jūlija Vecumnieku novada domes sēdē apstiprināja "Veselības veicināšanas pasākumu plāns Vecumnieku novadā 2016. - 2020. gadam" (turpmāk - plāns). Plāns ir dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu kopienas koordinētu un mērķtiecīgu veselības veicināšanas virzību uz labklājības un augstas dzīves kvalitātes nodrošinājumu nākotnē, uz ikvienas sabiedrības locekļa veselīga dzīvesveida vadīšanu un organizēšanu.

Izstrādājot veselības veicināšanas pasākumu plānu, pašvaldība veica aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par aktualitātēm, kas saistītas ar veselības veicināšanu novadā, tādējādi sekmīgi plānojot veicamos uzdevumus un darbības.

Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja - projektu vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933