Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

SIA "Kūdrinieks" izsludina cenu aptauju

Bauskas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KŪDRINIEKS”, reģ. Nr. 53603009371, juridiskā adrese: “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906, izsludina iepirkuma procedūru (cenu aptauju).

“KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ STACIJAS IELĀ 10, MISĀ, VECUMNIEKU PAGASTĀ, BAUSKAS NOVADĀ “ (ID Nr. K-2022/2)

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2022. gada 19. jūlijam plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt: 

  • personīgi adresē “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads aizlīmētā aploksnē ar norādi KŪDRINIEKS, SIA iepirkuma par “KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDE SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAI KATLUMĀJĀ STACIJAS IELĀ 10, MISĀ, VECUMNIEKU PAGASTĀ, BAUSKAS NOVADĀ “ (ID Nr. K-2022/2)
  • nosūtīt pa pastu, sūtījumam jābūt saņemtam, KŪDRINIEKS, SIA, “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3906, pirms norādītā laika, vai nosūtot dokumentus, elektroniski parakstītus, uz e-pastu:

Kontaktpersona - SIA „KŪDRINIEKS” valdes loceklis Andis Kaspars tālr.: 29725598, e-pasts:

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms – koksnes šķeldas (apjoms 3950 MWh) piegāde katlu mājai Stacijas ielā 10, Misā, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un pielikumu prasībām.

Iepirkuma dokumenti:

docxNOLIKUMS
docxFINANŠU PIEDĀVĀJUMS
docxPIEGĀDĀTĀJA INFORMĀCIJA
docxŠĶELDAS PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933