Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Apstiprina SIA «KŪDRINIEKS» ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KŪDRINIEKS” 2022. gada 22. jūnijā Bauskas novada pašvaldībā iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu kopā ar izmaksu aprēķinu un pieteikumu par tarifu projektu publicēšanai pašvaldības mājaslapā iedzīvotāju informēšanai.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzklausītu SIA „KŪDRINIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus par iesniegto un izvērtēto tarifu projektu, Bauskas novada pašvaldība 2022. gada 13. jūlijā publicēja pašvaldības mājaslapās internetā www.bauska.lv un www.vecumnieki.lv paziņojumu. Paziņojumā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji un interesenti tika aicināti iepazīties ar tarifa projektā vispārpieejamo informāciju, iesniegt savus priekšlikumus vai ieteikumus rakstiskā formā. Neviens priekšlikums vai ieteikums netika saņemts.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2022. gada 1. oktobrī.

Bauskas novada domes apstiprinātie tarifi:

Pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

Plānotais tarifs

Tarifa samazinājums/palielinā-jums EUR (kopā ar PVN)

EUR bez PVN

EUR ar PVN 21% fiziskām personām

EUR ar PVN 21% juridiskām personām

EUR bez PVN

EUR ar PVN 21% fiziskām personām

EUR ar PVN 21% juridiskām personām

Fizis-kām perso-nām

Juridis-kām personām

%

1 m³ ūdensapgādes pakalpojumi

0,97

1,17

1,17

0,93

1,13

1,13

-0,04

-0,04

-3 %

1 m³ kanalizācijas pakalpojumi

1,49

1,80

1,80

1,73

2,09

2,09

+0,29

+0,29

+16 %

Lēmums: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933