Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ūdensskaitītāju ekspluatācijas laiks

Beidzoties ūdensskaitītāju ekspluatācijas laikam, kas Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu" noteikts 4 gadi, jāveic tā verifikācija (pārbaude). Ja 3 mēnešu laikā pēc ekspluatācijas termiņa beigām netiek uzstādīts un noplombēts jauns vai verificēts esošais ūdensskaitītājs, tas ir bojāts, kā arī gadījumos, ja dzīvoklī vispār nav uzstādīts ūdensskaitītājs, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 19.1 punkts nosaka, ka ūdens patēriņa starpība tiek segta to sadalot atbilstoši dzīvokļu skaitam, kur nav ievērotas šo Ministru kabineta noteikumu prasības.

Sagatavoja: SIA “Mūsu saimnieks”

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933