Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ūdensskaitītāja rādījumu noziņošana līdz nākamā mēneša 5. datumam

Atgādinām, ka ir ļoti svarīgi noteiktajā laikā uzņemt un paziņot ūdensskaitītāja rādījumus. Rādījumi jāuzņem mēneša pēdējā darba dienā un jānoziņo līdz nākamā mēneša 5. datumam, jo no tā atkarīga patērētā ūdens starpība starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļos esošajiem, par ko Jums nākas maksāt papildus, nevaram savlaicīgi izveidot rēķinus visai mājai, kamēr kaut viens no mājas nav nodevis rādījumus. Vēlāk iesniegtie ūdensskaitītāja rādījumi netiks ņemti vērā un maksu par patērēto ūdeni, kanalizāciju datorprogramma aprēķinās automātiski, ņemot vērā 3 pēdējo mēnešu vidējo ūdens patēriņu, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas (Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  29.punkts).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA "Mūsu saimnieks" administrāciju pa tālruni 63976382.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933