Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par mutiskās izsoles rezultātiem nomas objektam – katlu mājai Rīgas ielā 43, Vecumniekos

Pamatojoties uz SIA “Mūsu saimnieks” 21.09.2015. apstiprināto mutiskas izsoles nolikumu, SIA “Mūsu saimnieks” izsoles komisija 2015. gada 8.oktobrī plkst.10.00 rīkoja mutisku izsoli par katlu mājas Rīgas ielā 43, Vecumniekos 240.1m2 platībā ( turpmāk- Objekts) nomas tiesību iegūšanu par visaugstāko nosolīto nomas maksu.

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA "Arbora" (reģistrācijas Nr. 43603053170, juridiskā adrese: “Vilkāres”, Ilziņi, Codes pag., Bauskas novads, LV-3901.

Nomas maksas apmērs 71.14 EUR mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis.

Zemes nomas maksa 28.00 EUR gadā.

Nomas līguma termiņš 2020. gada 31. maijs.

Objekta lietošanas mērķis – saimnieciskā vai komercdarbība, tai skaitā siltumenerģijas ražošana tādā apjomā, lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi Vecumnieku ciema Rīgas ielas dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām.

Sagatavoja: SIA “Mūsu saimnieks”

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933