Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.64 ēkā „Liepu iela 15” izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 28. janvārī, plkst. 10.00 Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes telpās notiks pašvaldības nedzīvojamās telpas Nr.64 ēkā „Liepu iela 15” Valles pagastā nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:

Nomas objekta veids – nedzīvojamās telpas;

Adrese – Liepu 15, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106;

Kadastra apzīmējums – 3290 008 0387 001;

Telpu platība – 51.8 m2;

Zemes platība – 518/17331 telpām proporcionāli attiecināmās domājamā daļa no zemes gabala 1,0333ha platībā.

Lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2025.gada 31.decembrim.

Izsoles nosacītā cena bez PVN – 14 euro mēnesī.

Izsoles solis – 1 euro.

Zemes nomas maksa 28 euro gadā.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz līdz 2021.gada 25.janvārim, vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13), tālrunis 63960526. Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .
  2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
  3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .

Reģistrācija tiek izbeigta 25. janvārī plkst. 14.00

Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties pa tālruni: 65152893 vai 26668961 (Iveta Radziņa).

docxIzsoles norises kārtība

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933