Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pagastu nodaļas

Stelpes pagasta nodaļa


Bārbeles pagasta nodaļa


Skaistkalnes pagasta nodaļa


Valles pagasta nodaļa


Kurmenes pagasta nodaļa


Pagasta pārvalde ir Vecumnieku novada Domes izveidota struktūrvienība, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Pagasta pārvaldes funkcijas:

  • sniegt informāciju interesentiem par novada Domes un pārvaldes kompetencē esošiem jautājumiem;
  • nodrošināt informācijas apriti starp pašvaldības institūcijām un pagasta pārvaldes teritorijā esošajām pašvaldības iestādēm;
  • organizēt pagasta pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu;
  • atbilstoši likuma “ Par arhīviem” prasībām uzkrāt un saglabāt pagasta pārvaldes dokumentus līdz to nodošanai Domes atbildīgajam darbiniekam par arhīva dokumentu kārtošanu.

Pagasta pārvalde sniedz iedzīvotājiem šādus pakalpojumus:

  • izsniedz pašvaldības kompetencē esošas izziņas;
  • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
  • nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas;
  • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no pagastā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tajā reģistrētajām juridiskajām personām;
  • nodrošina pieejamību informācijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem.

Pagasta pārvaldē iedzīvotājiem pieejami sociālā darbinieka, Bāriņtiesas locekļa, lauku attīstības konsultanta pakalpojumi.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933