Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

20.01.2020. Elektroenerģijas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 20.01.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 20.01.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu Pēteris Briedis, tālr.29650545; par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Identifikācijas Nr. VND 2020/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 31. janvāris plkst.11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2020.

Līgumu noslēgšanas datums: 12.02.2020.

Izpildītājs: SIA „Enefit”

Līguma summa, EUR bez PVN: 18236,1

Līguma izpildes termiņš: līdz 31.03.2021. un saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933