Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

07.02.2020. Lietota autobusa (M2 kategorija) iegāde Skaistkalnes vidusskolas vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 07.02.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 07.02.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja - Skaistkalnes vidusskolas, reģistrācijas Nr. 90000033284 - vajadzībām
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Lietota autobusa (M2 kategorija) iegāde Skaistkalnes vidusskolas vajadzībām

Identifikācijas Nr. VND 2020/4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 18. februāris plkst.11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā - EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2020.

Līgumu noslēgšanas datums: 24.02.2020.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DARDEDZE K”

Līguma summa, EUR bez PVN: 23050

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933