Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

24.02.2020. Atklāts konkurss “Moduļu tipa būves pie Vecumnieku vidusskolas ēkas Kalna ielā 13A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Izsludināts: 24.02.2020. Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 24.02.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu Guntis Kalniņš, tālr.63976566, 29462829, par piedāvājumu iesniegšanas kārtību Inese Kampa, tālr. 63920589

Iepirkuma priekšmets: Moduļu tipa būves pie Vecumnieku vidusskolas ēkas Kalna ielā 13A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr. VND 2020/5

Būvobjekta apskate: 2020. gada 27. februārī plkst.13.00 Kalna ielā 13A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 12. martā plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.03.2020.
Līguma noslēgšanas datums: 01.04.2020.
Pasūtītājs-līguma slēdzējs: Vecumnieku vidusskola
Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INOS”
Līguma summa, EUR bez PVN: 488300
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933