Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

28.02.2020. Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības telpās

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 28.02.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 28.02.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības telpās

Identifikācijas Nr. VND 2020/6

Iepirkums sadalīts 2 daļās.

Būvobjektu apskate tiek organizēta 2020. gada 4. martā sākot no plkst. 10.00, vietu skatīt nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 11. martā plkst.11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 18.03.2020.

Izpildītājs iepirkuma 1., 2.daļā: SIA “Cortto”

Līguma noslēgšanas datums: 23.03.2020.

Līguma summa bez PVN: 1.daļa - 15385,56 EUR, 2.daļa – 8650,9 EUR

Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933