Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

03.03.2020. Drupinātas grants iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 03.03.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 03.03.2020.

Identifikācijas Nr. VND 2020/7

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja – SIA „Jaunolis” vajadzībām

Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Drupinātas grants iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 17. marts plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 26.03.2020.

Līguma noslēgšanas datums: 03.06.2020.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZKG”

Līguma summa EUR bez PVN: 41950

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši un līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933