Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

05.03.2020. Dolomīta šķembu iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pasūtītāja profilā -Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 05.03.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 05.03.2020.

Identifikācijas Nr. VND 2020/8

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Iepirkums tiek veikts cita pasūtītāja – SIA „Jaunolis” vajadzībām

Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Dolomīta šķembu iegāde SIA „Jaunolis” vajadzībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 18. marts plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/34872

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.03.2020.
Līguma noslēgšanas datums: 27.04.2020.
Izpildītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Līguma summa EUR bez PVN: 41950
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši un līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933