Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

10.03.2020. Jumtu segumu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldībā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 10.03.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 10.03.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589

Iepirkuma priekšmets: Jumtu segumu remontdarbi Vecumnieku novada pašvaldībā

Identifikācijas Nr. VND 2020/9

Iepirkums sadalīts 2 daļās.

Būvobjektu apskate tiek organizēta 17.03.2020. sākot no plkst. 14.00, vietu skatīt nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.03.2020. plkst.11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/35056

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 1., 2.daļa - 09.04.2020.
Līguma noslēgšanas datums: 2.daļa - 23.04.2020.
Izpildītājs: 2.daļa - Krafter, SIA
Līguma summa EUR bez PVN: 2.daļa - 20251,07
Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933