Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

07.04.2020. Bruģētu gājēju celiņu un autostāvvietas ierīkošana Vecumnieku novadā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Identifikācijas Nr. VND 2020/11
Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 07.04.2020.
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā: 07.04.2020.
Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63920589, Guntis Kalniņš, tālr. 63976566, 29462829
Iepirkuma priekšmets: Bruģētu gājēju celiņu un autostāvvietas ierīkošana Vecumnieku novadā
Iepirkums sadalīts 3 daļās
 
Būvobjektu apskate: vienojoties individuāli ar kontaktpersonu - Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Guntaru Veismani, tālr. 27307370.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.04.2020. plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski
 
Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409
 
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.05.2020.
Izpildītājs: 1.daļā SIA “GARTENS”, 2. un 3.daļā SIA “Legāts”
Līguma noslēgšanas datums: 1.daļā 01.06.2020.; 2., 3.daļā 09.06.2020.
Līguma summa, EUR bez PVN: 1.daļa - 26707,46; 2.daļa - 7717,75; 3.daļa – 8270,28
Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933