Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

11.05.2020. Divkārtu virsmas apstrāde Vecumnieku pagasta Pludmales ielai un Skaistkalnes pagasta Slimnīcas ielai

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2020/13

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk-EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 11.05.2020.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 11.05.2020.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersonas: Inese Kampa, tālr. 63920589, Guntars Veismanis, tālr. 27307370

Iepirkuma priekšmets: Divkārtu virsmas apstrāde Vecumnieku pagasta Pludmales ielai un Skaistkalnes pagasta Slimnīcas ielai

Būvobjektu apskate: 15.05.2020. plkst. 11:00 (vietu skatīt nolikumā) vai vienojoties individuāli ar kontaktpersonu - Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Guntaru Veismani, tālr. 27307370.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.05.2020. plkst. 11:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/38397

Nolikums un citi nepieciešamie dokumenti pieejami pircēja profilā- EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.05.2020.

Izpildītājs: STRABAG SIA

Līguma noslēgšanas datums: 09.06.2020.

Līguma summa bez PVN: 32512,36 EUR

Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933