Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

12.01.2021. Tirgus izpēte - cenu aptauja „Fizioterapijas nodarbību nodrošināšana”

Tirgus izpēte - cenu aptauja

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome

Reģistrācijas Nr. 90009115957

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Kontaktpersona: Dace Šileika, tālr. 63920596, e-pasts:

Iepirkuma priekšmets: Fizioterapijas nodarbību nodrošināšana

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021.gada 19.janvāris plkst.14.00

NOTEIKUMI
Finanšu piedāvājums (veidlapa)

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.01.2021.
Līguma noslēgšanas datums: 27.01.2021.
Izpildītājs: SIA "Rolial-W"
Līguma summa EUR bez PVN: 9000
Līguma izpildes termiņš: līdz 2023.gada 30.jūnijam

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933