Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

02.03.2021. Telpu remonta darbi Misas pamatskolas ēkā „Bērnudārzs Misā”

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2021/3

Iepirkuma priekšmets: Telpu remonta darbi Misas pamatskolas ēkā „Bērnudārzs Misā”

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 02.03.2021.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 02.03.2021.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Pasūtītājs veic iepirkumu cita pasūtītājaMisas pamatskolas, reģistrācijas Nr. 90000033335, juridiskā adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906, vajadzībām
Kontaktpersonas: Guntis Kalniņš, tālr. 63976566, 29462829, e-pasts: , Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts:
Objektu „Bērnudārzs Misā”, Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu – Misas pamatskolas direktora vietnieku saimnieciskajā darbā Ludvigu Indreļunu, tālr. 26485263. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2021. plkst.11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/52556

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā tīmekļvietnē:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/52556

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.04.2021.
Izpildītājs: SIA „Cascade mining”
Līguma noslēgšanas datums: 05.05.2021.
Līguma summa bez PVN, EUR: 21564,25
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933