Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

20.04.2021. Divkārtu virsmas apstrāde Vecumnieku pagasta Bērzu ielai un Stelpes pagasta Kalna ielai, Steņģu ceļam

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VND 2021/4

Izsludināts Pircēja profilā - Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmā: 20.04.2021.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 20.04.2021.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Iepirkuma priekšmets: Divkārtu virsmas apstrāde Vecumnieku pagasta Bērzu ielai un Stelpes pagasta Kalna ielai, Steņģu ceļam

Kontaktpersonas: Guntis Kalniņš, tālr. 63976566, 29462829, e-pasts: , Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts:

Objektus var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu – Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Guntaru Veismani, tālr. 27307370.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021.gada 6.maijs plkst 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55562

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā tīmekļvietnē:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/55562

Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/409

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.05.2021.
Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ROADEKS”
Līguma noslēgšanas datums: 18.05.2021.
Līguma summa bez PVN, EUR: 25493,66
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933