Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

21.04.2021. Tirgus izpēte-cenu aptauja „Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes” (piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 05.05.2021. plkst. 14.00)

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts: inese.kampa@vecumnieki.lv

Iepirkuma priekšmets: „Āra kāpņu remontdarbi pie Valles pagasta pārvaldes un betona apmaļu nomaiņa pie Kurmenes pagasta pārvaldes"

Objektus var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu:

  • Kurmenē ar komunālās saimniecības vadītāju Vasiliju Kozlanu tālr. 29392563;
  • Vallē ar Valles pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Radziņu, tālr.65152893, 26668961.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz: 2021. gada 5. maijam plkst. 14.00

NOTEIKUMI
Būvdarbu apjomi (Kurmene)
Būvdarbu apjomi (Valle)
Finanšu piedāvājuma veidlapa

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.05.2021.

Līguma noslēgšanas datums: 11.05.2021.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Legāts”

Līguma summa, EUR bez PVN: 5949,25

Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933