Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

21.04.2021. Tirgus izpēte-cenu aptauja „Bruģēta gājēju celiņa ierīkošana Vecumnieku pagasta Misā” (piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 05.05.2021. plkst. 14.00)

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63920589, e-pasts:

Iepirkuma priekšmets: „Bruģēta gājēju celiņa ierīkošana Vecumnieku pagasta Misā”

Objektu var apskatīt, par laiku vienojoties individuāli ar kontaktpersonu:

  • Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Guntaru Veismani, tālr. 27307370

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz: 2021. gada 5. maijam plkst. 14.00

NOTEIKUMI
Būvdarbu apjomi
Finanšu piedāvājuma veidlapa

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.05.2021.

Līguma noslēgšanas datums: 11.05.2021.

Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Legāts”

Līguma summa, EUR bez PVN: 7341,04

Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933