Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

27.04.2021. Tirgus izpēte - cenu aptauja par kurināmās koksnes šķeldas piegādi 2021./2022. gada apkures sezonā

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Izziņošanas datums: 27.04.2021.

Iepirkuma nosaukums: “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā”

Iepirkuma apraksts: SIA “Mūsu saimnieks” aicina piedalīties cenu aptaujā “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā”.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, noteikumi Cenu aptaujas pielikumā.

Kontaktpersona: SIA "Mūsu saimnieks" valdes loceklis Ivars Staškevičs, tālrunis 29645020, e-pasts: ivars.mususaimnieks@vecumnieki.lv

Pieteikumi jāiesniedz: Piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA “Mūsu saimnieks” Ceriņu ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā : pirmdien, otrdien no pulksten 8.00 - 12.00 un 12.40 -17.00, vai nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi, nosūtot elektroniski pdf formātā uz e-pastu : mususaimnieks@vecumnieki.lv., elektroniski parakstītus.

Iesniegšanas termiņš: 2021. gada 20. maijs pulksten 10:00.

docxNoteikumi (tehniskā specifikācija)

docxLīguma projekts

Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvājuma izvēli:

Līdz noteiktajam Pieteikumu iesniegšanas termiņam 2021. gada 20. maijam plkst.10.00 tika saņemti 6 pretendentu pieteikumi. Izvērtējot saņemtos pieteikumus SIA “Mūsu saimnieks” Iepirkumu komisija par atbilstošākajiem piedāvājumiem saskaņā ar iesniegto Tehnisko specifikāciju/tehnisko un finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriju - zemākā cena noteica uzņēmumu SIA “MEŽSAIMNIEKS EKO”, reģ. Nr. 42103107608, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 26-47, Rīga, LV-1009, piedāvātā cena 8.49 EUR par 1 ber/m3 bez PVN, ar ko tiks noslēgts līgums par kurināmās šķeldas piegādi SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā. Pārējo pretendentu: SIA “RAJA K.T”, Z/S “DZEŅI”, SIA “LATVIJAS BIOENERĢIJAS UZŅĒMUMS”, SIA “ECOMARK”, SIA “KLASMANN - DEILMANN BIOENERGY” piedāvājumi neatbilda piedāvājumiem par zemāko cenu.

Pasūtītājs, organizējot iepirkumu, vadījies pēc 25.11.2019. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas piemērojamas iepirkumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 3.pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu - siltumapgādi. Iepirkums nav jāveic Publisko iepirkumu likuma kārtībā, jo paredzamā līgumcena ir lielāka par 42000.00 EUR.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933