Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

20.05.2021. Tirgus izpēte - cenu aptauja par kurināmās koksnes šķeldas piegādi 2021./2022. gada apkures sezonā

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Izziņošanas datums: 20.05.2021.

Iepirkuma nosaukums: “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Kūdrinieks” “Katlu mājai Misā” Misā 2021./2022. gada apkures sezonā”

Iepirkuma apraksts: SIA “Kūdrinieks” aicina piedalīties cenu aptaujā “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Kūdrinieks” “Katlu mājai Misā” Misā 2021./2022. gada apkures sezonā”.

Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, noteikumi Cenu aptaujas pielikumā.

Kontaktpersona: SIA "Kūdrinieks" valdes loceklis Andris Beinārs, tālrunis 29134852, e-pasts: kudrinieks@inbox.lv

Pieteikumi jāiesniedz: Piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA “Kūdrinieks” “Misas Kūdra 17” Misā, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā : pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no pulksten 8.00 - 12.00 un 12.30 -16.30, vai nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi, nosūtot elektroniski pdf formātā uz e-pastu : kudrinieks@vecumnieki.lv., elektroniski parakstītus.

Iesniegšanas termiņš: 2021. gada 14. jūnijs pulksten 10:00.

docxNoteikumi

docxTehniskā specifikācija

docxLīguma projekts

Līdz noteiktajam Pieteikumu iesniegšanas termiņam 2021. gada 14. jūnijam plkst.10.00 tika saņemti 5 pretendentu pieteikumi. Izvērtējot saņemtos pieteikumus SIA “Kūdrinieks” Vērtēšanas komisija par atbilstošāko piedāvājumu saskaņā ar iesniegto Tehnisko specifikāciju/tehnisko un finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriju - zemākā cena, noteica uzņēmumu, ar kuru tiks slēgts līgums par kurināmās šķeldas piegādi SIA “Kūdrinieks” katlu mājai “Katlu māja Misa” Stacijas iela 10, Misā 2021./2022. gada apkures sezonā”.

Nolemts līgumu slēgt ar: SIA “LATVIJAS BIOENERĢIJAS UZŅĒMUMS”, reģ. Nr. 44103048779, juridiskā adrese: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, piedāvātā cena 9,20 EUR par 1 ber/m3 bez PVN.

Pārējo pretendentu piedāvājumi: SIA “KLASMANN - DEILMANN BIOENERGY”, SIA “KOKAUDZE”, SIA “LASKANA - MEŽS”, SIA “ECOMARK” neatbilda piedāvājumiem par zemāko cenu.

Pasūtītājs, organizējot iepirkumu, vadījies pēc 25.11.2019. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas piemērojamas iepirkumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 3.pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu - siltumapgādi. Iepirkums nav jāveic Publisko iepirkumu likuma kārtībā, jo paredzamā līgumcena ir lielāka par 42000.00 EUR.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933