Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

20.07.2021. Tirgus izpēte-cenu aptauja “Nometne “Aktīvais novadnieks””

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
Kontaktpersona: Dace Šileika, tālr. 63920596, e-pasts:

Iepirkuma priekšmets: Nometne “Aktīvais novadnieks”

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/037 ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 27. jūlijs plkst. 14.00

pdfNOTEIKUMI
docxTehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums (veidlapa)
docxNometnes “Aktīvais novadnieks” programma (veidlapa)
docxFinanšu piedāvājums (veidlapa)

Lēmuma pieņemšanas datums: 28.07.2021
Līguma noslēgšanas datums: 29.07.2021.
Izpildītājs: Biedrība “Odikozāra”
Līguma summa, EUR bez PVN: 6750
Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933