Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

17.11.2021. Tirgus izpēte - cenu aptauja "Kurināmās koksnes šķeldas piegāde 2021./2022. gada apkures sezonā"

Tirgus izpēte-cenu aptauja

Iepirkuma nosaukums
“Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā”

Iepirkuma apraksts
SIA “Mūsu saimnieks” aicina piedalīties cenu aptaujā “Kurināmās koksnes šķeldas piegāde SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā”.

Kontaktpersona
SIA "Mūsu saimnieks" valdes loceklis Ivars Staškevičs, tālrunis 29645020, e-pasts:

Pieteikumi jāiesniedz
Piedāvājumus var iesniegt personīgi SIA “Mūsu saimnieks” Ceriņu ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā otrdienās no pulksten 8.00 - 12.00 un 12.40 -17.00, vai nosūtot pa pastu uz iepriekš norādīto adresi, nosūtot elektroniski pdf formātā uz e-pastu : ., elektroniski parakstītus.

Iesniegšanas termiņš
Līdz 2021. gada 8. decembris pulksten 10:00.

docxNoteikumi/Tehniskā specifikācija
docxLīguma projekts

Informācija par iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvājuma izvēli:

Līdz noteiktajam Pieteikumu iesniegšanas termiņam 2021. gada 8. decembrim plkst.10.00 tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi. Izvērtējot saņemtos pieteikumus, SIA “Mūsu saimnieks” Iepirkumu komisija par atbilstošākajiem piedāvājumiem saskaņā ar iesniegto Tehnisko specifikāciju/tehnisko un finanšu piedāvājuma vērtēšanas kritēriju - zemākā cena noteica uzņēmumus SIA “MEŽSAIMNIEKS EKO”, reģ. Nr. 42103107608, juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 26-47, Rīga, LV-1009, piedāvātā cena 13.20 EUR par 1 ber/m3 bez PVN un SIA “RAJA K.T”, reģ. Nr. 40103904494, juridiskā adrese: “Cīruļi”, Valgundes pag., Jelgavas novads, LV-3017, piedāvātā cena 14.40 EUR par 1 ber/m3 bez PVN. Ar šiem uzņēmumiem tiks noslēgts līgums par kurināmās šķeldas piegādi SIA “Mūsu saimnieks” katlu mājai Nr.1 Ceriņu ielā 17, Vecumniekos 2021./2022. gada apkures sezonā.

SIA “KLASMANN - DEILMANN BIOENERGY” piedāvājums neatbilda piedāvājumam par zemāko cenu.

Pasūtītājs, organizējot Iepirkumu, vadījies pēc 25.11.2019. apstiprinātajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas piemērojamas iepirkumiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 3.pantā minēto sabiedrisko pakalpojumu - siltumapgādi. Iepirkums nav jāveic Publisko iepirkumu likuma kārtībā, jo paredzamā līgumcena ir lielāka par 42000.00 EUR.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933