Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

07.01.2015. "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Vecumnieku novada domes mājaslapā: 07.01.2015.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 07.01.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr. 63960528, 29462829

Iepirkuma priekšmets: "Vecumnieku Novada Ziņu" tipogrāfiskās iespiešanas pakalpojums""

Identifikācijas Nr. VND 2015/1

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 19.janvāris plkst.11:00

INSTRUKCIJA

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.01.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 10.02.2015.

Izpildītājs: SIA "Latgales druka"

Līguma summa, EUR bez PVN: 8030,00

Līguma termiņš: līdz 2016.gada 29.februārim un/vai saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933