Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

05.03.2015. Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 05.03.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr. 63960526

Iepirkuma priekšmets: Remontdarbi Vecumnieku novada domes Valles, Skaistkalnes un Stelpes pagasta pārvaldēs

1.daļa "Valles pagasta pārvaldes telpas kosmētiskais remonts"

2.daļa "Skaistkalnes pagasta pārvaldes telpas kosmētiskais remonts"

3.daļa "Stelpes pagasta pārvaldes ieejas nojumes remonts"

Identifikācijas Nr. VND 2015/6

Objektu apskate: 11.03.2015., laiks saskaņā ar instrukciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 17.marts plkst.11:00

INSTRUKCIJA

1.daļa _tehniskā specifikācija_apjomi (Valles pagasta pārvalde)

2.daļa _tehniskā specifikācija_apjomi (Skaistkalnes pagasta pārvalde)

3.daļa _tehniskā specifikācija_apjomi (Stelpes pagasta pārvalde)

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS_1., 2., 3.daļa

Lēmuma pieņemšanas datums: 01.04.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 08.04.2015.

Izpildītājs: 1., 2., 3.daļa -GARLICS SIA

Līguma summa bez PVN: 1.daļa - 2196,11 EUR; 2.daļa - 3562,19 EUR; 3.daļa - 1105,96 EUR

Līguma termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933