Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

09.03.2015. Bezvadu interneta piekļuves zonu izveide

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 09.03.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu -Agris Rāgs, tālr. 22020640;

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Bezvadu interneta piekļuves zonu izveide

Identifikācijas Nr. VND 2015/5

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā" Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/048/045 ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 23.marts plkst.11:00

Vēlamais objektu apsekošanas laiks: 2015.gada19.martā plkst.10.00

Pulcēšanās Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā

INSTRUKCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LĒMUMS

LĒMUMS Nr.2

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.04.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 27.04.2015.

Izpildītājs: SIA "I-net"

Līguma summa, EUR bez PVN: 9149,50

Līguma termiņš: līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933