Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

19.03.2015. Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 19.03.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: par iepirkuma priekšmetu -Guntis Kalniņš, tālr. 63960528, 29462829;

par piedāvājumu iesniegšanas kārtību - Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā

Identifikācijas Nr. VND 2015/7

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta "Gaismekļu nomaiņa uz LED tehnoloģiju gaismekļiem Vecumnieku pašvaldības publiskajā teritorijā" ietvaros

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 30.marts plkst.11:00

Objekta apskate: 2015.gada 24.martā plkst.10.00 saskaņā ar instrukciju

INSTRUKCIJA

Paskaidrojums tehniskajai specifikācijai_IELU APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAS SHĒMA

LĒMUMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 22.04.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 18.05.2015.

Izpildītājs: SIA "Energy Expert"

Līguma summa, EUR bez PVN: 44979,58

Līguma termiņš: līdz pušu saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933