Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

24.03.2015. Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas korpusa jumta renovācijas un pagrabstāva telpu renovācijas darbi

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas Nr. SKVS 2015/1

Paziņojuma publikācijas datums Vecumnieku novada domes mājaslapā: 24.03.2015.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 24.03.2015.

Pasūtītājs: Skaistkalnes vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90000033284
Adrese: Skolas iela-5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads,

LV-3924

Kontaktpersona: Svetlana Vāverniece, tālr. 29564834,

Iepirkuma priekšmets: „Skaistkalnes vidusskolas ēdnīcas korpusa jumta renovācijas un pagrabstāva telpu renovācijas darbi”

Iepazīšanās ar objektu: 27.03.2015.

Plkst.10.00- Skaistkalnē, Skolas ielā 5

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.apīlī līdz plkst.15:00

INSTRUKCIJA

Tehniskās specifikācijas Nr.5

Tehniskā specifikācija Nr.7

Jautājums Nr.1

Jautājums Nr.2

Jautājums Nr.3

LĒMUMS

BŪVDARBU LĪGUM

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933