Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

08.04.2015. Pārtikas produktu - dārzeņu piegāde Vecumnieku vidusskolai

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Identifikācijas Nr. VVSK 2015/1

Paziņojuma publikācijas datums Vecumnieku novada domes mājaslapā: 08.04.2015.

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 08.04.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku vidusskola
Reģistrācijas Nr. 90000057032
Adrese: Rīgas iela -24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Kontaktpersona: Aivars Ķiņķevskis, tālr. 63960595,

Iepirkuma priekšmets: "Pārtikas produktu - dārzeņu piegāde Vecumnieku vidusskolai"

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 20.aprīlis līdz plkst.13:00

NOLIKUMS

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

LĒMUMS

LĪGUMS

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.05.2015.
Līguma noslēgšanas datums: 06.05.2015.
Izpildītājs: SIA "Kabuleti Fruit"
Līguma summa bez PVN: 3881,34 EUR
Līguma termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933