Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

13.05.2015. Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 13.05.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas sekretāre Inese Kampa, tālrunis 63960526

Iepirkuma priekšmets: Elektropreču iegāde Vecumnieku novada domes vajadzībām

Identifikācijas Nr. VND 2015/11

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.05.2015. Plkst.11:00

INSTRUKCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/tehniskā piedāvājuma forma

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 03.06.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 12.06.2015.

Izpildītājs: SIA "Energokomplekss"

Līguma summa bez PVN: 9398,11

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Vecumnieku novada dome paziņo, ka ar 2015.gada 10.novembri izbeigts 12.06.2015. līgums Nr.5-38.3/346 ar SIA "Energokomplekss", pamatojoties uz 12.06.2015. līguma Nr.5-38.3/346 par elektropreču piegādi 2.6.3.apakšpunktu.

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933