Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

28.05.2015. Bērnu laukuma un sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūve Skolas, Kalna un Dīķu ielas rajonā, Vecumnieku pagastā, Vecumniekos, II - III kārta

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 28.05.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Guntis Kalniņš, tālr.63960528, 29462829

Iepirkuma priekšmets: Bērnu laukuma un sadzīves atkritumu konteineru laukuma izbūve Skolas, Kalna un Dīķu ielas rajonā, Vecumnieku pagastā, Vecumniekos, II - III kārta

Identifikācijas Nr. VND 2015/12

Objekta apskate: 2015.gada 3.jūnijā plkst.11.00, Kalna ielā 12, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 9.jūnijā plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Darbu un materiālu apjomi

Tehniskais projekts

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums:16.06.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 10.07.2015.

Izpildītājs: SIA "Kvintets M"

Līguma summa EUR bez PVN: 66219,50

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933