Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

11.06.2015. Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 11.06.2015.

Pasūtītājs: Vecumnieku novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Kontaktpersona: Inese Kampa, tālr.63960526

Iepirkuma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vecumnieku novadā

Identifikācijas Nr. VND 2015/14

Objekta apskate: 2015.gada 17.jūnijā plkst.10.00 (pulcēšanās Vecumnieku pagasta Lakstīgalu ielā)

Darbi paredzēti šādās izpildes vietās:

Lakstīgalu ielā, Vecumniekos, Vecumnieku novadā;

Nīzerē, Stelpes pagastā, Vecumnieku novadā;

Putnos, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā;

Ezera un Dārza ielās, Vallē, Valles pagastā, Vecumnieku novadā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 25.jūnijā plkst.11:00

INSTRUKCIJA

Tehniskais projekts, t.sk. būvdarbu apjomi_Lakstīgalu iela Vecumnieku pagastā

Tehniskais projekts, t.sk. būvdarbu apjomi_Nīzere Stelpes pagastā

Tehniskais projekts, t.sk. būvdarbu apjomi_Putni Skaistkalnes pagastā

Tehniskais projekts, t.sk. būvdarbu apjomi_Ezera un Dārza ielas Valles pagastā

JAUTĀJUMI UN ATBILDES_18.06.2015.

LĒMUMS

LĪGUMA TEKSTS

Lēmuma pieņemšanas datums: 02.07.2015.

Līguma noslēgšanas datums: 06.07.2015.

Izpildītājs: SIA "Energy Expert"

Līguma summa EUR bez PVN: 21893,97

Līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933